Så kan du spara energi

energibesparing fönster brf

Vi ska ju alla spara energi. Vår planet rymmer ju numera mer än snart 8 miljarder människor, och var 8:e människa är kines (en rolig detalj). Med tanke på att vi aldrig förut har varit så här många, så måste jordens resurser fördelas någorlunda rättvist. Att halva jordens befolkning inte får tillgång till de resurser som finns på vår planet påverkar även den andra halvan (oss i Väst). Av den anledningen finns det alla skäl till att tänka globalt. Vi påverkas ju av det som händer även på andra sidan jordklotet. Hela världens befolkning ser bra mycket bättre levnadsstandard, med bättre hälsa och en faktisk tillgång till mat, dock så fördelas inte maten till alla de behövande.

Jordens resurser sinar varje år

Men tillbaka till Sverige, så påverkas vi alla av att jordens resurser börjar sina.

“Overshoot Day har inte alltid existerat och det fanns en tid när jordens resurser räckte hela året. Vi kan återgå till det genom att värdesätta och använda de resurser vi redan har. Alla kan göra något för miljön och dina val i vardagen har betydelse – hur du bor, vad du handlar, vad du äter och hur du reser” skriver föreningen Medveten Konsumtion.

Och den dagen på året som markerar när vi har förbrukat jordens resurser kommer allt tidigare varje år, vilket visar på att vi överkonsumerar jordens resurser. Av den anledningen behöver vi i Sverige konsumera mindre av den energi som finns på vår vackra planet. Det finns flera saker som vi kan göra för att spara energi. Det som är bra i sammanhanget är att när vi sparar energi så sparar vi samtidigt på våra egna kostnader. Också det en bra anledning att spara energi och inte slösa på den.

Så här kan du spara energi

Sätt att spara energi:

  • Duscha kortare tid för att spara på varmvattnet
  • Använd spis och ugn på ett smart sätt
  • Sänk inomhustemperaturen med några grader
  • Byt till energibesparande fönster
  • Isolera huset bättre, det gör man genom att lägga på ytterligare en fasad utanpå den som redan finns
  • Byt till ett passivt hus

Nu är det ju inte alla som bara kan flytta till ett passivt hus, till exempel. Passiva hus, ska vara som ett mini-kretslopp när det gäller värme. Dessa hus är så pass väl isolerade att värmen kommer från oss människor, från varmvattnet som vi använder, och då har byggarna byggt huset med vattenrör och varmvatten i rören som ger golvvärme. Värmen kommer också från köket där vi använder spis och ugn för att göra maten.

Back to top