Nya och gamla badrum

Nytt badrum

Ett badrum är en plats för egen tid och välbefinnande, därför är det viktigt med hur du som person väljer inredning. Men först ska ta lite fakta om badrum. Badrum handlar om vatten på olika sätt. Det handlar om ytskikt, det handlar om att underlaget är rätt beskaffat med allt som krävs enligt byggnormerna för det vi kallar våt utrymmen. Dessa kan du läsa om på nätet för att finna kunskap om våtutrymmen. 

Nytt eller gammalt badrum.

När du bygger nytt hus så är det självklar att allting blir som det ska då certifierade personer gör underlagsarbetet. Inredningen är kanske redan vald, men kanske kan du påverka den. I ett gammalt badrum är det viktigt att du vet vad som händer när du lyfter ut den gamla inredningen och vill sätta in en ny. Ett badrum ska kännas bekvämt och njutbart det är ju därför du väljer en viss inredning. Inredningen är varierande från person till person. Det handlar om färgval, installation av olika saker som du vill och önskar ha i ditt badrum. Det ska kännas bra att kliva in i badrummet, därför är belysning och värme viktigt så även ventilation. Ett dåligt ventilerat badrum kan aldrig ersättas med en god inredning. Ett nytt badrum kan du själv kanske påverka med färgval och inredning vad avser placering och val av produkter som du önskar. Då kommer allting att sättas upp enligt dina önskemål så en dialog med hantverkarna utifrån en enkel skiss är alltid att förorda. Km ihåg att vissa saker är redan klara som avlopp, el och viss placering av tex. Tvättmaskin mm.

I valet an inredning kanske det finns önskemål om golvvärme vilket behöver belysas tidigt eftersom det finns normer för detta enligt byggnormen och det kräver ett annat tätskikt. Belysningen är viktig för att placering av övrig inredning ska bli bra. Skåp val och materialval finns det mycket att välja mellan, men tänk till på att det ska hålla en viss tid utan att du tröttnar på det. 

Sammanfattning

Att inreda badrum och välja inredning är enkelt. Dyrt eller billigt spelar ingen roll. Nytt badrum är från början klar vad gäller bestämmelserna för våtrum. Ska du renovera och inreda ett gammalt badrum så krävs det att du har en auktoriserad person som granskar ditt badrum. Det är inte bara att slänga ut det gamla och sätta in nytt. Det finns mycket att tänka på så att du inte gör fel och får fukt, mögel och andra skador. Ett badrum är personligt och skall kännas bekvämt på många plan. Belysning, val av interiör, val av ytskikt, ventilation, värme mm. Anlita alltid en kompetent person och berätta din plan och dina önskemål. Mycket kan du göra själv om du förstår vikten av våtrum och vad som krävs. När du väljer inredning tänk då på dessa saker med varen, el och olika våtrumsregler. Att göra allting själv utan kunskap kan bli dyrt i slutändan och då får du ingen behållning av dina inredningsval. Tänk på att inredning skall hålla ett par år så att du gör kloka val vad gäller olika små detaljer.

Back to top