Är du husägare?

dränering i Stockholm

Om du äger ett hus, så vet du sannolikt att det kommer mycket arbete med huset med ägarskapet. En fastighet behöver regelbunden renovering även om renoveringarna inte behöver vara så omfattande, så behöver man måla om inomhus eller måla om fasaden. Hur ser fasaden ut? Att kontrollera fasaden med jämna mellanrum är väldigt viktigt.  Det är alltid lättare att åtgärda en fasad och måla om, än att behöva reparera en vittrande och förstörd fasad. Ett sådant arbete tar mycket längre tid.

Förutom det behöver man även dränera kring sitt hus. Vatten som samlas i marken kring huset måste alltid ledas bort, annars får man en husgrund som drabbas av fukt och det kan förstöra det materialet i husgrunden. Om fukten biter sig fast i husgrunden kan även resten av huset drabbas av fukt och ett fuktigt hus skadar människorna som bor där. Därför behöver du dränera med regelbundenhet, om det inte har gjorts på många år så är det dags att göra det så snart som möjligt.

Att dränera kring huset

Det viktigaste är att du gräver kring ditt hus. Gräv upp alla gamla dräneringsrör och ersätta med nya. Numera finns det även dräneringsskivor som fungerar på samma sätt som dräneringsrör. Det viktiga är oavsett om du lägger nya dräneringsrör eller dräneringsskivor, att du placerar dem på rätt djup och på rätt ställe i förhållande till ditt hus. En väl placerad dräneringen och dräneringsrör eller dräneringsskivor leder bort vatten från huset. Och hur länge en sådan dränering håller beror på olika faktorer och det är svårt att säga något generellt gällande dränering.

Även om en dränering håller i 50 år för ett hus, så innebär det inte att ett annat hus klarar av en dränering, utan kanske behöver en dränering efter 10-15 år. Allt beror på den slags mark som huset omges av och även hur husgrunden är byggd. Många hus har dessutom källare, som helt klart påverkas av hur väl dränerat ett hus är.

Har du drabbats av fuktig källare?

Om du har fått en fuktig källare så det egentligen inte så farligt. Det viktigaste är att du åtgärdar din
När temperaturen skiftar såväl utom- som inomhus bildas det fukt i husgrunden. Då är bästa sättet att undvika fukt är att bygga en fuktspärr som förhindrar fukten att komma in till källarväggarna. Att bygga en fuktspärr kräver sin specialist. Det viktigaste är vilket material som du väljer till fuktspärren. Det viktiga när man bygger en fuktspärr är att bygga tätskiktet på rätt sätt. Och det görs kring källarväggarna. Fråga en expert som kan råda dig till det. Läs mer här: dränering-stockholm.se/.

Back to top